Carl Philipp Emanuel Bach-d moll keyboard concerto

"Kolarac" Belgrade, September 2018.